Almedina
Almedina
Auditoria Financeira- Do Controlo Interno ao Controlo Externo Independente
Auditoria Financeira- Do Controlo Interno ao Controlo Externo Independente

Ilídio Lopes

2019
9789724079493